Yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú: Không quá 50MB. Chỉ chấp nhận file có đuôi .doc, .docx, .pdf, .zip
jOTM5Ng1