Ram cho Server

Ram cho Server, linh kiện cho máy tính để bàn workstation, server. Mua hàng liên hệ Cty Chính nhân 19006739.