Xây dựng cấu hình

1. Fan CPU
2. DVD-W/R
3. Thùng máy tính case
4. Card đồ họa vga
5. Ram pc
6. Mainboard
7. CPU
8. Nguồn CPU/PSU cho máy tính
9. Ổ cứng SSD
10. HDD
Chi phí dự tính: