Xây dựng cấu hình

1. HDD
2. Ổ cứng SSD
3. Nguồn CPU/PSU cho máy tính
4. CPU
5. Mainboard
6. Ram pc
7. Card đồ họa vga
8. Thùng máy tính case
9. DVD-W/R
10. Fan CPU
Chi phí dự tính: