Góc công nghệ

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

27.04.2021
Máy bộ Asus ExpertCenter và laptop ExpertBook phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

Máy bộ Asus ExpertCenter và laptop ExpertBook phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

25.03.2021
Màn hình Thông Minh Samsung Smart Monitor M7 và M5 : Do It All - Làm Tất Cả

Màn hình Thông Minh Samsung Smart Monitor M7 và M5 : Do It All - Làm Tất Cả

09.03.2021
Thư yêu thương từ BGĐ và đồng nghiệp nam Chính Nhân gởi tới chị em ngày 8/3

Thư yêu thương từ BGĐ và đồng nghiệp nam Chính Nhân gởi tới chị em ngày 8/3

08.03.2021
Chính Nhân - The best commercial partner supplies - HP Việt Nam 2020

Chính Nhân - The best commercial partner supplies - HP Việt Nam 2020

03.03.2021
TÂN SỬU 2021 : CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN - KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT

TÂN SỬU 2021 : CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN - KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT

23.02.2021
Kiểm tra độ trai pin Laptop bằng phần mền có sẵn trên Windows

Kiểm tra độ trai pin Laptop bằng phần mền có sẵn trên Windows

18.02.2021