Nguồn CPU/PSU cho máy tính

Nguồn CPU/PSU cho máy tính để bàn, server, linh kiện phụ kiện thay thế chính hãng. Mua hàng liên hệ Công Ty Công nghệ Chính nhân 19006739
Nguồn PSU cho máy tính

Nguồn CPU/PSU cho máy tính

Phản hồi khách hàng
Đánh giá
No
  • Bình chọn sản phẩm này: