VINH DANH NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT SẮC NĂM 2022-CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN

Chúc mừng tất cả những nhân viên tại Công Nghệ Chính Nhân trong năm 2022! Đây là một năm đầy thử thách và thay đổi, và nhân viên của công ty đã vượt qua nó với sự nỗ lực và sự cam kết của mình.

Nhằm vinh danh nhân viên xuất sắc đồng thời cũng là sự bày tỏ sự biết ơn, sự khích lệ của Công Nghệ Chính Nhân đến những nhân viên kinh doanh đã vượt khó vươn lên góp phần vì sự phát triển chung của hệ thống.Trong cuộc họp thường kỳ đã tiến hành vinh danh các nhân viên kinh doanh xuất sắc trong đại gia đình Công Nghệ Chính Nhân với có những đóng góp rất đáng ghi nhận.

Tổng kết Quý 4

Nhân Viên Kinh Doanh Có Số Lượng Sao Nhiều Nhất :

Công Nghệ Chính Nhân hiểu rằng sức mạnh của tập thể được tạo nên bởi sự nỗ lực của mỗi cá nhân và công ty tự hào vì các bạn là những người đồng hành tận tâm trên con đường đưa thương hiệu Công Nghệ Chính Nhân ngày càng lớn mạnh. Mong rằng sự vinh danh này sẽ là một nguồn động lực nhỏ, tiếp thêm sức mạnh để các bạn tiếp tục hoàn thành xuất sắc công việc, đóng góp vào sự phát triển chung của đại gia đình Công Nghệ Chính Nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi vinh danh.