Trainning sản phẩm Smarthome tại Chính Nhân

Cùng với xu hướng phát triển Internet of Thing (IoT – Vạn vật kết nối internet) ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới, một bộ phận người yêu công nghệ đã biết hoặc đã được trải nghiệm những tiện ích từ nhà thông minh. Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều rào cản để áp dụng rộng rãi các giải pháp này vào cuộc sống do chi phí cao, cài đặt phức tạp, khó thi với công trình có sẵn…

Ngày 04/06/2018, bộ phận kinh doanh và kỹ thuật Chính Nhân đã có buổi training sản phẩm  Smarthome. Qua buổi đào tạo, nhân viên có thêm nhiều thông tin sản phẩm và giải pháp thiết bị nhà thông minh SmartHome. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức cho anh chị em nhân viên và chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Các thiết bị SmartHome giúp theo dõi và kiểm soát ngôi nhà của bạn. Đồng thời cập nhật cho bạn những gì đang diễn ra ở đó! Ngôi nhà của bạn nằm trong tay an toàn với SmartHome, với giám sát an ninh suốt ngày đêm bất kể điều gì quan trọng đối với bạn.

 

 

Đánh giá
No