Microsoft Windows 10 Pro 64Bit HZV-00055

  • Mã sản phẩm: HZV-00055
  • Phản hồi khách hàng:
5
25
  • Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Ngừng kinh doanh
  • Thông tin sản phẩm: Microsoft Windows 10 Pro 64Bit for Wrkstns Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
    (Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ Microsoft Khi EU Yêu Cầu)
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm Microsoft Windows 10 Pro 64Bit for Wrkstns Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
(Sản Phẩm Chính Hãng Cung Cấp Thư Xác Nhận Từ Microsoft Khi EU Yêu Cầu)
Bảo hành Theo hãng
Phản hồi khách hàng
Đánh giá
No
  • Bình chọn sản phẩm này: