Khen thưởng đột xuất nhân viên xuất săc tháng 12-2017

Khen thưởng là việc làm mang ý nghĩa chiến lược của các doanh nghiệp, có lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Đây được coi là điều không thể thiếu trong mỗi đơn vị tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên, là một hình thức tri ân, tôn vinh những thành tích họ đã đạt được, đồng thời có giá trị tạo động lực để nhân viên có những đóng góp nhiều hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp.

Hầu hết các chủ doanh nghiệp vào dịp cuối năm là cơ hội để  bày tỏ sự quan tâm đối với những thành quả mà nhân viên đã mang lại. Nhưng đối với BGĐ công ty TNHH Công Nghệ Chính Nhân thì việc kịp thời khen thưởng nhân viên công ty luôn là ưu tiên thực hiện ngay sau những đóng góp ấy mang lại hiệu quả. Đầu tháng 12-2017, BGĐ đã ra quyết định khen thưởng  đột xuất cho 3 anh chị đã có có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

  • Khen thưởng Chị Trần Thị Ngọc Hiền – KDS đã xuất sắc đàm phán được đơn hàng sô lượng lớn dù phải cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp khác.
  • Khen thưởng Bộ Phận Giao Nhận đã hoàn thành xuất sắc trong việc giao hàng số lượng lớn không xảy ra sai sót trong quá trình triển khai.
  • Khen thưởng Bộ Phận Kho đã hoàn thành xuất sắc trong việc xuất hàng số lượng lớn không xảy ra sai sót trong quá trình triển khai.

BGĐ xin cảm ơn và ghi nhận những đóng góp mang lại lợi ích  cho công ty của anh chị . BGĐ công ty Công Nghệ Chính Nhân luôn mong muốn có thêm nhiều anh chị đóng góp ý kiến tích cực hiệu quả để giúp phát triển công ty. Chính Nhân  phát triển bền vững hay không đều từ nguồn lực chính là nhân viên.

Đánh giá
No

Khen thưởng đột xuất nhân viên xuất săc tháng 12-2017