Hướng dẫn quy trình đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp vẫn đang thắc mắc nếu dùng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế, người mua hàng có chấp nhận hay không và thủ tục phát hành như thế nào? Sau đây Công Ty Công nghệ Chính nhân sẽ hướng dẫn trình để người thực hiện hóa đơn có thể yên tâm sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.

Tính pháp lý của hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được phát hành có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. Việc sử dụng và triển khai thí điểm hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

 • Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy
 • Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.
 • Đáp ứng đầy đủ luật giao dịch điện tử.

Các văn bản do Chính phủ ban hành về hóa đơn điện tử

 • Luật Giao dịch điện tử 2005. 
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn: Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy), hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy), hóa đơn điện tử
 •  Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
 • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.
 • Các văn bản do Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • cung ứng dịch vụ.Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,

Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử

 • Thông tư này áp dụng đối với: Cá nhân, tổ chức lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử được cấp quyền pháp lý giữa người bán hàng và người mua hàng.
 • Cơ quan pháp luật về thuế các cấp và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi ích và nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

 • So với việc sử dụng hóa đơn truyền thống, hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.
 • Thứ nhất: Hóa đơn điện tử giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản lưu trữ thuận tiện, cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai thuế, nộp thuế vì thông tin trên hóa đơn được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán.

Điều kiện để doanh nghiệp phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, hiện có giao dịch điện tử với cơ quan thuế, giao dịch điện tử với ngân hàng
 • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;
 • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
 • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;
 • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký phát hành hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp
 • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký phát hành hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp

 • Bước 1: Đăng ký mẫu hóa đơn điện tử và ký số vào hóa đơn. Muốn có mẫu hóa đơn điện tử trước hết doanh nghiệp phải lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Mẫu ehoadon điện tử do bkav cung cấp đã ký số

Dịch vu hóa đơn điện tử do Chính Nhân tư vấn được cung cấp bởi Bkav Corporation là một trong những nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.

 • Quý khách hàng được tư vấn về nên tảng giải pháp tích hợp hệ thống xuất hóa đơn điện tử với cấu trúc dữ liệu và hệ thống kế toán của doanh nghiệp mình.
 • Giá thành từng gói dịch vụ hóa đơn điện tử (click xem thêm giá thành từng gói dịch vụ hóa đơn điện tử)
 • Lựa chọn mẫu hóa đơn để đăng ký. Chúng tôi có thể thiết kế mẫu hóa đơn theo đặc thù và thương hiệu của công ty. Trên cơ sở mẫu hóa đơn này doanh nghiệp ký số mẫu để làm hồ sơ đăng ký.
 • Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC, ngày 14/03/2011)

Download Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại đây.

Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, Ký, đóng dấu => Scan ra file ảnh, dán lên file Word.

Lưu ý: Đưa mẫu hóa đơn xuống cuối quyết định và đóng dấu giáp lai tất cả các trang của Quyết định trước khi scan và dán lên file word.

 • Bước 3: Lập thông báo Phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC, ngày 14/03/2011)

Đăng nhập phần mềm HTKK bản mới nhất để tạo thông báo phát hành hóa đơn.

Trong mục “Hóa đơn”, chọn Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử, sau đó Kết xuất ra file định dạng XML.

Lưu ý: Trường hợp Cơ quan thuế quản lý yêu cầu nộp bản cứng, doanh nghiệp in ra file pdf, ký và đóng dấu vào thông báo phát hành hóa đơn.

 • Bước 4: Nộp hồ sơ online, hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan thuế:

Vào link http://nhantokhai.gdt.gov.vn (Lưu ý: Đăng nhập bằng trình duyệt Internet Explorer bản 9.0 trở xuống) => Chọn “Đăng nhập”

 

 • KIỂM TRA TỔNG THỂ:

Vào mục TRA CỨU đủ 3 tài liệu:

 1. Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử
 2. Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử
 3. Mẫu Hóa đơn điện tử

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử, nếu Cơ quan thuế quản lý không có bất cứ phản hồi nào, doanh nghiệp có thể phát hành Hóa đơn điện tử cho khách hàng.

 

CKICK XEM THÊM:

Đánh giá
No

Hướng dẫn quy trình đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp