HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC PCCC VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY 2016

Công ty Chính Nhân tổ chức buổi huấn luyện công tác PCCC và sử dụng bình chữa cháy ngày 12 tháng 11 năm 2016. Đây là hoạt động thường niên tại Chính Nhân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và nhận thức về công tác phòng chống cháy nổ. Tăng cường kỹ năng sống cho nhân viên công ty.

Buổi huấn luyện công tác PCCC và sử dụng bình chữa cháy đã diễn ra tốt đẹp và thành công với sự tham gia của tất cả thành viên gia đình Chính Nhân.

Nội dung của buổi tập huấn bao gồm: 

  • Hướng dẫn lý thuyết về công tác PCCC
  • Hướng dẫn kỹ năng và thao tác sử dụng bình chữa cháy
  • Thực hành việc sử dụng chữa cháy

Mục đích của buổi tập huấn :

  1. Nâng cao tinh thần cảnh giác và nhận thức về công tác phòng chống cháy nổ
  2. Tăng cường kỹ năng sống cho nhân viên công ty, có kiến thức không chỉ có ích khi làm việc mà còn hữu dụng tại nhà, nơi mọi người sinh sống
  3. Thực tập và tập luyện sử dụng bình chữa cháy

Qua buổi tập huấn, toàn thể thành viên gia đình Chính Nhân nhận thức được trách nhiệm  trong việc bảo vệ an toàn không những cho bản thân, cho đồng nghiệp… mà còn có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Công ty. Qua đó cho thấy công tác thực tập bình chữa cháy cũng như tìm hiểu cách PCCC là điều rất quan trọng và cần thiết.

Một số hình ảnh

 

Đánh giá
No

HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC PCCC VÀ SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY 2016