HIỆU SUẤT IN ẤN: TỐC ĐỘ IN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÀM VIỆC TẠI NƠI LÀM VIỆC

Một yếu tố thường bị bỏ qua là hiệu quả in ấn. Trong môi trường kinh doanh hiện nay với tốc độ nhanh, mỗi giây đều quan trọng và tốc độ in chậm có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lao động. Trong bài đăng trên blog này, tôi sẽ thảo luận về cách tốc độ in ảnh hưởng đến năng suất lao động và chia sẻ một số thông lệ tốt nhất để tối đa hóa hiệu quả in ấn.

Khái niệm về hiệu quả in ấn

Hiệu suất in ấn đề cập đến khả năng sản xuất các bản in chất lượng cao một cách hiệu quả về thời gian. Nó bao gồm một số yếu tố, bao gồm tốc độ in, độ phân giải, in đảo mặt, kết nối mạng, dung lượng khay giấy và sử dụng mực in. Khi nói đến hiệu suất in ấn, tốc độ in là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét. Tốc độ in đề cập đến tốc độ mà máy in có thể sản xuất một công việc in, được đo bằng số trang in mỗi phút (ppm).