Hàng ngàn máy tính Windows 7 đã bị hủy kích hoạt sau khi cập nhật lên các bản cập nhật Windows gần đây.

Hàng ngàn máy được cấp phép khối lượng bị hủy kích hoạt

Một quản trị viên Windows 7 đã phát hiện ra rằng hàng ngàn máy tính đã bị vô hiệu hóa và đang hiển thị một thông báo lỗi. Vấn đề dường như đã bắt đầu sau khi người dùng cài đặt gói cập nhật mang mã KB971033. Những hệ thống này được kích hoạt bởi KMS - một tùy chọn cấp phép số lượng lớn do Microsoft cung cấp. Kích hoạt KMS cho phép quản trị viên kích hoạt nhiều PC một cách thuận tiện bằng cách cho họ đăng ký bằng máy chủ cục bộ để lấy khóa cấp phép khối lượng hợp lệ.

Sau khi cài đặt bản cập nhật, đã xảy ra sự cố khi máy tính Windows 7 kiểm tra máy chủ KMS. Máy chủ đã gửi một lỗi trong danh sách đen thay vì phản hồi thông thường, và điều này dẫn đến một tin nhắn không phải là chính hãng.

Microsoft đã thừa nhận vấn đề. Hãng cũng cung cấp hướng dẫn để xác định xem máy có cài đặt bản cập nhật hay không và cách gỡ bỏ cũng như kích hoạt lại.

Truy cập từ xa bị hỏng đối với một số người dùng cục bộ

Thật không may rắc rối không dừng lại ở đó. Microsoft đã phá vỡ kích hoạt cho các máy tính hợp pháp, bao gồm phá vỡ quyền truy cập từ xa cho máy tính Windows Server 2008 R2 và Windows 7. Vấn đề này được giới hạn ở các kết nối từ xa từ người dùng cục bộ, như là một phần của nhóm quản trị viên cục bộ. Tài khoản miền và tài khoản cục bộ không phải là quản trị viên cục bộ không bị ảnh hưởng.

Đánh giá
No

Hàng ngàn máy tính Windows 7 đã bị hủy kích hoạt sau khi cập nhật lên các bản cập nhật Windows gần đây.