Dịch Vụ Bảo Hành - Bảo Trì Tận Nơi Cho Máy Tính Bàn

  1. Bốn bước đơn giản để mua bảo hành mở rộng:

– Tư vấn, giới thiệu lợi ích khi sử dụng dịch vụ bảo hành mở rộng

– Ghi nhận thông tin khách hàng, kiểm tra sản phẩm (Model, Series,…) Hóa đơn mua hàng

– Tiến hành cấp phiếu Bảo hành trên hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng

– Thực hiện việc bảo hành cho sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng trong suốt quá trình hiệu lực của gói bảo hành

Bảng giá bảo hành mở rộng:

STT TÊN GÓI DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
DEALER EU
MÁY TÍNH XÁCH TAY (LAPTOP)
1 Dịch vụ bảo hành mở rộng từ 01 năm lên 02 năm 640.000 750.000
2 Dịch vụ bảo hành mở rộng từ 01 năm lên 03 năm 1.680.000 1.980.000
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN (PC)
1 Dịch vụ bảo hành mở rộng từ 01 năm lên 02 năm 520.000 770.000
2 Dịch vụ bảo hành mở rộng từ 01 năm lên 03 năm 750.000 990.000

 

– PC/Laptop phân phối chính hãng mới mua chưa quá 06 tháng

– Laptop không bao gồm phần mềm, Adaptor và hiệu Apple

– PC không bao gồm LCD, Keyboard, mouse, phần mềm

Support online

1900 571 200