CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN ĐÀO TẠO VỀ MICROSOFT

CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN ĐÀO TẠO VỀ MICROSOFT

 

Ngày 13/02/2023 tại Công Nghệ Chính Nhân tổ chức một buổi đào tạo về các sản phẩm của Microsoft được các chuyên gia về các lĩnh vực Microsoft giới thiệu và giải thích các nhu cầu về sản phẩm .Từ đó cũng như giá trị mang lại nhằm đáp ứng cho khách hàng trong khối cơ quan doanh nghiệp,đơn vị nghiên cứu.

Mục tiêu chung của việc đào tạo và phát triên nhân lực là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của doanh nghiệp, thông qua việc giúp người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn nghề nghiệp của mình và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, động cơ làm việc tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ trong tương lai.