Apple 'không mất đồng nào' để đưa ChatGPT lên iPhone

Bloomberg tiết lộ thỏa thuận giữa Apple và OpenAI dự kiến không mang lại doanh thu đáng kể cho cả hai bên trong giai đoạn đầu.