KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN HOÀN THÀNH UPDATE CHỨNG CHỈ

Chính sách khuyến học là một trong những chính sách phúc lợi đặc biệt mà Công ty dành cho Nhân viên tích cực học tập cũng như nổ lực học để nâng cấp kiến thức chuyên ngành CNTT phục vụ cho công việc.

 

Ngày 16/04/2016 công ty đã khen thưởng động viên khích lệ thêm 06 nhân viên xuất sắc hoàn thành việc update chứng chỉ trong thời gian vừa qua.

BGĐ Công ty luôn ghi nhận sự nổ lực của các nhân viên bằng chính những phần thưởng nhằm khích lệ nhân viên hãy luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện kiến thức hỗ trợ cho công việc và góp phần nhỏ xây dựng sự phát triển chung của Công ty.

 

 

Danh sách nhân viên đạt chứng chỉ:

STT Tên Nhân Viên CC Tiền Thưởng Ghi Chú
1 Nguyễn Hoàn Tấn Hưng Chứng chỉ HP 1.000.000  
2 Võ Minh Chương Chứng chỉ HP 1.000.000  
3 Đinh Công Phúc Chứng chỉ HP 2.000.000 Hoàn tất 2 chứng chỉ = 2 Competency
4 Mã Cao Bằng Chứng chỉ HP 2.000.000 Hoàn tất 2 chứng chỉ = 2 Competency
5 Nguyễn.P. Đăng Khoa Chứng chỉ HP 1.000.000  
6 Nguyễn Xuân Phước Chứng chỉ HP 1.000.000  

Chứng chỉ HP giúp cung cấp được giải pháp toàn diện bao gồm từ các kiến thức về phần cứng, chương trình học, các bài tập thực hành trong phòng thí nghiệm cho tới các bài thi lấy chứng chỉ – tất cả đều đồng bộ cung cấp những khái niệm cơ bản cũng như các kiến thức đầy đủ về sản phẩm. Giúp nhân viên phục vụ khách hàng được tốt hơn.

Đánh giá
No

KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN HOÀN THÀNH UPDATE CHỨNG CHỈ