IBM: máy tính thế hệ mới có thể nếm và ngửi

D báo cm cúm, son thc đơn, dch li em bé nói là nhng kh năng mà các loi máy tính trong tương lai có th đt ti, theo Bernie Meyer, Phó ban phát minh ca công ty IBM.

Ông Meyer cho biết công ty IBM đang phát trin loi máy tính có kh năng hc hi thông qua tương tác vi d liu và con người. Theo đó, máy tính s có đ các giác quan nghe nhìn, cm nhn, nếm và ngi.

“Mt trong nhng khía cnh thú v nht ca d án này là vic cho phép máy móc có được mt s kh năng ca não phi con người. Công ngh mi s cho phép máy móc h tr và mô phng các giác quan”, ông Meyer nói.

Mt loi máy tính như vy, vi nhng ng dng rng rãi trong sn xut và đi sng ca con người, s “hoàn toàn kh thi trong 5 năm ti”, theo ông Meyer.

5 giác quan ca máy tính theo d báo ca IBM

  • Xúc giác: IBM s mang li xúc giác cho thiết b di đng, ví d người mua hàng có th cm nhn kết cu, vt liu vi bng cách lướt ngón tay qua hình nh vt phm trên màn hình thiết b.
  • Th giác: Máy tính không ch nhìn mà còn hiu hình nh. Chng hn, máy tính có th phân tích hình nh mt v cháy hay mt trn bão đ cung cp thông tin cn thiết cho đi cu h.
  • Thính giác: H thng nghe trong tương lai được đào to đ hiu được âm thanh. Chng hn, máy tính s kết hp tiếng nói ca em bé và các thông tin v tình trng sc khe ca bé đ thông dch cho người m hiu bé mun gì.
  • V giác: Máy tính s xác đnh cu trúc hóa hc trong thc ăn và biết ti sao mi người thích nó. Chúng s giúp con người ăn ngon hơn nh sp xếp các món ăn hp lí theo hương v.
  • Khu giác: Máy tính cũng s nhn biết mùi nh cm biến được lp đt. Chng hn, mt cơn ht hơi s được phân tích mùi và thông báo cho ch nhân v nguy cơ cm cúm sp ti.
Đánh giá
No

IBM: máy tính thế hệ mới có thể nếm và ngửi