Hỗ trợ CBNV miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9

Những ngày qua, mưa lũ và cơn bão số 9 đã liên tiếp xảy ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Với truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” giúp nhau lúc khó khăn và đặc biệt là hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBNV CN Chính Nhân.

Chiều ngày 29/10/2020, đại diện BGĐ và BQL đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí cho CBNV có gia đình tại miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi đang gặp thiệt hại bởi cơn bảo số 9 vừa qua. Qua đó chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình.

Anh Dương Văn Minh, TP. HCNS cho biết, BGĐ và công ty sẽ tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa, hỗ trợ các gia đình của CBNV khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Sự quan tâm kịp thời của Ban lãnh đạo góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng, giúp cho CBNV yên tâm công tác, ngày càng gắn bó với Công ty, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đánh giá
No

Hỗ trợ CBNV miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9