Giới thiệu về công ty Chính Nhân

Công ty TNHH Công Nghệ Chính Nhân với tên giao dịch quốc tế là Chinh Nhan Technology Company Limited đến hôm nay đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển bền vững, khẳng định được vị trí của một công ty cung cấp dịch vụ tin học có uy tín và chất lượng. Công Nghệ Chính Nhân được nhiều khách hàng tin cậy giao phó cho trọng trách triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở CNTT và đảm bảo cho các hệ thống CNTT của họ hoạt động liên tục, có hiệu quả.

Chinh Nhan Technology Co.,ltd with the international transaction name is Chinh Nhan Technology Company Limited has undergone a process of establishing and developing sustainably, achieve the position of a reputable and quality company. The Company is trusted by many customers for the task of building IT infrastructure and ensuring their IT systems which operate continuously and effectively.

Thành lập ngày 28 tháng 09 năm 2010, Công Nghệ Chính Nhân được hình thành từ một đội ngũ kỹ sư tin học trẻ, năng động với niềm khát khao vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật. Công Nghệ đặt ra mục đích cho sự nghiệp phát triển lâu dài của mình là:

“Thực hiện chuyển giao ứng dụng Công nghệ Tin học tiên tiến cho các khách hàng vì sự phát triển bền vững của khách hàng, của Công Nghệ Chính Nhân và vì sự phồn vinh của Việt Nam”.

Founded on September 28, 2010, The Company is formed by a team of young people – a group of dynamic IT engineers with the desire to master the science and technology. It sets the goal for its long-term development:

“Transfer of advanced information technology applications for customers for the sustainable development of customers, for Chinh Nhan Technology Co.,ltd and for the prosperity of Vietnam.”

Mục tiêu

Nhằm thực hiện mục đích đề ra và xây dựng cho công ty từng bước lớn mạnh đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng, tạo khả năng cạnh tranh và duy trì sự phát triển về mọi mặt cho từng cán bộ nhân viên Công Nghệ, công ty đã đặt ra những mục tiêu cụ thể làm nền tảng cho các hoạt động của mình, đó là:

* Hiệu quả – Lợi nhuận

Mọi hoạt động phải đạt được hiệu quả cao, có lợi nhuận. Nếu không có hiệu quả và lợi nhuận sẽ không đảm bảo cho phát triển bền vững, không thể phục vụ khách hàng tốt được. Hiệu quả và lợi nhuận không chỉ cho riêng Công Nghệ mà còn là hiệu quả và lợi nhuận cho khách hàng và các đối tác của mình.

* Giữ gìn chữ “TÍN” với khách hàng

Quan điểm của Công Nghệ Chính Nhân rất rõ ràng, vì quyền lợi của khách hàng, đảm bảo cho khách hàng đầu tư vào CNTT có hiệu quả. Chân thành thủy chung và tận tụy phục vụ khách hàng.

 Goals

In order to achieve the goals set and develop the company to meet the increasing demands of customers, create competitiveness and maintain the development in all aspects for each staff, the company has Set specific goals as the basis for the company’s activities as follows

* Efficiency – Profits

All activities must be highly efficient, profitable. Without efficiency and profit will not guarantee for sustainable development, can not serve customers well. Efficiency and profit are not just for the company but also for the efficiency and profitability of its customers and partners.

* Keep customers’ beliefs

The mission of the company is for the benefit of customers, ensuring that customers invest in IT effectively. Be sincere, loyalt and devote to customer service.

Chuyên môn hóa Công nghệ và Dịch vụ

Công Nghệ thực hiện các dịch vụ Công nghệ Tin học, công ty phải phấn đấu trở thành một cơ quan có đủ năng lực chuyên môn thuộc chuyên ngành CNTT, vì vậy công ty rất chú trọng vào đầu tư công nghệ, xây dựng các hướng công nghệ chuyên sâu, đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của khách hàng.

Specialization in Technology and Services

The company implements IT services, striving to become a qualified IT professional. The company pays great attention to technology investment, building advanced technology, training and building a team of highly qualified professionals capable of meeting the high requirements of customers.

Tăng trưởng

Công Nghệ Chính Nhân xác định mục tiêu tăng trưởng về mọi mặt như tăng trưởng về hạ tầng cơ sở, vốn đầu tư, đội ngũ chuyên gia, trình độ nghiệp vụ, doanh số, lợi nhuận,…

Growth

The company targets growth in all aspects such as growth in infrastructure, investment capital, professional staff, professional qualifications, turnover, profits, …

Vì con người Công Nghệ Chính Nhân

Mục tiêu này đặt ra vì sự phát triển của từng thành viên Công Nghệ, công ty phấn đấu để đảm bảo các cán bộ nhân viên Công Nghệ có được môi trường làm việc tốt nhất, phát huy được tài năng của mình, nâng cao được tri thức, trình độ chuyên môn và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần.

For human beings in Chinh Nhan

This goal is for the development of each member, the company strives to ensure that employees have the best working environment, develop their talents, improve their knowledge, skills and qualifications. material life, culture, spirit.

Quản lý theo mục tiêu

Công Nghệ Chính Nhân tuân thủ theo phương pháp quản lý theo mục tiêu, luôn luôn bám sát mục tiêu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Target management

The Company adheres to the method of target management, always sticking to the target and determined to achieve the objectives.

Làm tròn nghĩa vụ công dân

Công Nghệ Chính Nhân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức của mình vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Fulfilling citizen obligations

Nhan chinh strictly abides by the regulations of the State, actively participate in contributing their efforts for a strong and civilized Vietnam.

Xây dựng bản sắc văn hóa và phong cách con người Công Nghệ Chính Nhân

Giá trị mà Công Nghệ Chính Nhân  theo đuổi đó là:

“Hiểu rõ về khao khát vươn lên của những con người lao động chân chính, Công Nghệ Chính Nhân quyết tâm phấn đấu tốt nhất để tạo ra môi trường thuận lợi cho các thành viên của mình có điều kiện phát huy hết tài năng, làm thật nhiều việc tốt có ích cho đời, cho xã hội”

Building cultural identity and human style

The value the company pursues is:

“Understanding the aspirations of the righteous employees, the company is determined to strive to create an environment conducive to employees to develop talent, work well, useful for life, for society”

Công ty đã xây dựng nên một phong cách làm việc kiểu mới, xây dựng mối quan hệ con người với con người, con người với tổ chức trên nền tảng các giá trị nhân bản:

 • Lao động cần mẫn, tiết kiệm chi tiêu
 • Say mê khoa học công nghệ
 • Đạt thành tích và khả năng cống hiến ở mức độ cao
 • Tinh thần đồng đội
 • Tin tưởng và tôn trọng cá nhân
 • Chân thành, cởi mở

The company has built a new style of work, building human relationships with people, people and organizations on the basis of human values:

 • Work hard, save money
 • Enthusiastic about science and technology
 • Achieve high levels of achievement and dedication
 • Teamwork
 • Trust and respect the individual
 • Sincere, open-minded

Văn hóa công ty cùng với môi trường lao động tốt là cơ sở cho sự phát triển của con người Công Nghệ, làm cho Công Nghệ có được sức mạnh tập thể và có đủ khả năng đạt được các mục tiêu công ty đề ra, liên tục phát triển, thực hiện tốt các cam kết với khách hàng, được khách hàng tin tưởng tín nhiệm.

Corporate culture and a good working environment are the basis for human development, helping the company gain collective strength and be able to meet its stated goals. The company is constantly developing, fulfilling commitments with customers, trusted by customers.

Các sự kiện chính trong quá trình phát triển của Công Nghệ Chính Nhân

2010 – Thành lập công ty với tên đăng ký Việt Nam là Cty TNHH Vi Tính Nguyên Kim Chính Nhân, tên tiếng anh là NGUYEN KIM CHINH NHAN COMPUTER CO .,LTD. Trụ sở: 115-115B Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

– Làm đại lý chính thức cho Hewlett-Packard về thương mại và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

2012 – HP toàn cầu trao tặng chứng nhận Công Nghệ Chính Nhân trở thành đối tác toàn cầu của HP trong hệ thống phân phối 196 quốc gia trên thế giới. HP HP IPG COMMERCIAL PARTNER (GOLD)
2014 – HP trao tặng chứng nhận HP Gold Partner
2015 – HP trao tặng chứng nhận HP Gold Partner
2016 – HP trao tặng chứng nhận HP Gold Partner
2017 – HP trao tặng chứng nhận HP Gold Partner
2018 – HP trao tặng chứng nhận HP Gold Partner
– Tại hội nghị HP Partner First Forum 2018 nhận cúp SMB Champion of the Year – Print HW.
– Đổi tên công ty thành công ty Công Nghệ Chính Nhân (mã số thuế, địa chỉ vẫn giữ nguyên)

Key events in the company’s development process

2010 – The company was established with the registered Vietnamese name of Nguyen Kim Chinh Nhan Computer Technology Co., Ltd, English name is NGUYEN KIM CHINH NHAN COMPUTER CO., LTD. Head office: 115-115B Nguyen Cu Trinh, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

– Became the official dealer for Hewlett-Packard on commerce and customer support services.

2012 – HP honors Chinh Nhan as a global partner in the 196 nationwide distribution networks. HP HP IPG COMMERCIAL PARTNER (GOLD)
2014 – HP awarded the certificate of HP Gold Partner
2015 – HP awarded the certificate of HP Gold Partner
2016 – HP awarded the certificate of HP Gold Partner
2017 – HP awarded the certificate of HP Gold Partner
2018 – HP awarded the certificate of HP Gold Partner
– SMB Champion of the Year – Print HW  ( HP Partner First Forum 2018)
– Change new name is Chinh Nhan technology co. l.t.d

Logo và slogan Chính Nhân – Khách hàng như người thân.           

 

Hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, cung cấp sản phẩm chính hãng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH NHÂN
Tham quan và mua sắm tại showroom:
115-115B Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,TP.Hồ Chí Minh
Phone: 028.3920 3921 – Fax 028. 3920 1819
Trung tâm bảo hành sửa chữa:
115-115B Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1,TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0933.806.678 (Mr. Quý)
Email: ngocquy.nguyen@chinhnhan.vn
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:
Hotline: 0933.808 837 (Ms. Phương)
Email: phuong.nguyen@chinhnhan.vn
Tư vấn, bán hàng online:
Hotline: 0933.808 874 (Mr. Huy)
Email: huy.nguyen@chinhnhan.vn
Website: https://www.chinhnhan.vn
Facebook:
https://www.facebook.com/khuyenmai.chinhnhan

Đánh giá
No

Giới thiệu về công ty Chính Nhân