Giới thiệu các gói đăng ký bảo mật và tuân thủ nâng cao mới dành cho Microsoft 365

Vào lần đầu giới thiệu Microsoft 365, giải pháp kết hợp Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security (EMS), chúng tôi hướng tầm nhìn đến 2 mục tiêu sau: 1) cung cấp trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng nhằm hỗ trợ sự sáng tạo và hoạt động làm việc nhóm của nhân viên và 2) cung cấp nền tảng bảo mật nhất và dễ quản lý nhất dành cho nơi làm việc hiện đại. Chúng tôi rất vui mừng với phản hồi nhận được, vì các khách hàng như BP, Gap, Walmart và Lilly đã đóng góp vào tốc độ tăng trưởng số lượng chỗ lên tới 3 chữ số kể từ khi sản phẩm được ra mắt.

Động lực lớn thúc đẩy khách hàng tiếp nhận Microsoft 365 chính là nhu cầu cần có các giải pháp bảo mật và tuân thủ trong thời đại các mối đe dọa an ninh mạng tinh vi ngày một gia tăng, cũng như nhu cầu bảo vệ thông tin phức tạp nhằm đáp ứng các quy định như Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR). Để giúp đáp ứng những nhu cầu này, chúng tôi xin giới thiệu 2 gói đăng ký bảo mật và tuân thủ mới của Microsoft 365, sẽ có mặt trên thị trường vào 01/02/2019.

  • Bảo vệ Định danh & Chống Mối đe dọa—Gói mới này kết hợp giá trị bảo mật trong Office 365, Windows 10 và EMS vào một gói đăng ký duy nhất. Gói này tích hợp những điểm vượt trội nhất của các dịch vụ chống mối đe dọa nâng cao, bao gồm Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Microsoft (Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Azure (ATP), ATP của Bộ bảo vệ Windows và ATP của Office 365, trong đó có Thông tin về Mối đe dọa), cũng như Microsoft Cloud App Security và Azure Active Directory. Gói đăng ký này sẽ sẵn dùng với giá $12/người dùng mỗi tháng.*
  • Tuân thủ & Bảo vệ Thông tin—Gói mới này kết hợp Office 365 Advanced Compliance và Azure Information Protection. Gói này được thiết kế để giúp các nhóm tuân thủ và CNTT thực hiện đánh giá rủi ro liên tục trong các dịch vụ trên Đám mây của Microsoft, tự động bảo vệ và quản lý dữ liệu nhạy cảm trong suốt vòng đời dữ liệu và phản hồi hiệu quả với các yêu cầu quy định bằng cách tận dụng thông tin. Gói đăng ký này sẽ sẵn dùng với giá $10/người dùng mỗi tháng.*

 

Toàn bộ giá trị trong các gói đăng ký mới này vẫn sẵn dùng dưới dạng một phần của bộ Microsoft 365 E5 đầy đủ, bộ này cũng bao gồm các tính năng phân tích doanh nghiệp cùng với hệ thống điện thoại và hội thảo âm thanh cấp doanh nghiệp của chúng tôi. Bộ Microsoft 365 E5 đầy đủ không chỉ bao gồm các chức năng bảo mật và tuân thủ, mà còn tích hợp các gói đăng ký phân tích doanh nghiệp sử dụng Power BI, cùng với tính năng liên lạc nhờ giá trị của hội thảo âm thanh và hệ thống điện thoại nâng cao. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tiếp tục mua các cấu phần bảo mật và tuân thủ trên cơ sở độc lập.

Khách hàng sẽ không phải chịu tăng giá hay ảnh hưởng về dịch vụ khi thực hiện các thay đổi này. Các gói đăng ký Bảo vệ Định danh & Chống Mối đe dọa và Tuân thủ & Bảo vệ Thông tin mới này được thiết kế để giúp khách hàng mua, triển khai cũng như tiếp nhận các khối lượng công việc bảo mật và tuân thủ này theo cách đơn giản hơn.

Khi trò chuyện với khách hàng về tương lai của công việc, chúng tôi hiểu rằng bảo mật và tuân thủ là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của tổ chức và chúng tôi hy vọng những gói đăng ký mới này sẽ giúp các tổ chức đạt được mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của mình.

Đánh giá
No

Giới thiệu các gói đăng ký bảo mật và tuân thủ nâng cao mới dành cho Microsoft 365