DỊCH VỤ LẮP ĐẶT miễn phí RAM VÀ Ổ CỨNG SILICON POWER

DỊCH VỤ LẮP ĐẶT miễn phí RAM VÀ Ổ CỨNG SILICON POWER.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự chăm sóc đến khách hàng của mình, chương trình DỊCH VỤ LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ RAM VÀ Ổ CỨNG SILICON POWER” đối với khách hàng lắp đặt tại Công Nghệ Chính Nhân hoặc tận nơi khách hàng.

  • Áp dụng từ 01/03/2023 – 15/03/2023
  • Áp dụng trong khu vực nội thành TP.HCM, Quận 2, Quận Thủ Đức.
  • Khách hàng vẫn trả giá trị sản phẩm mua
  • Khách hàng vẫn trả chi phí lắp đặt các sản phẩm thương hiệu khác

Mọi chi tiết xin liên hệ với tổng đài Công Nghệ Chính Nhân1900 57 1200 để biết thêm chi tiết.