Công Nghệ Chính Nhân tổ chức tiêm ngừa cúm cho người thân CBCNV

Công Nghệ Chính Nhân tổ chức tiêm ngừa cúm cho người thân CBCNV

Nhằm nâng cao sức đề kháng cho người thân CBCNV, trong các ngày từ 12/01/2023-19/01/2023 ,Công ty Công Nghệ Chính Nhân đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh cúm CBCNV và người thân trong Công ty.

Ngày 10/01/2023, Công ty Công Nghệ Chính Nhân  đã thông báo rộng rãi đến toàn thể CBCNV về việc tiêm vắc-xin phòng ngừa bệnh cúm cho người thân. Đáp lại sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty ĐHĐ, CBCNV đã đăng ký cho người thân tham gia tiêm ngừa cúm tại các khu vực Hệ thống tiêm chủng VNVC ở HCM.

Đối tượng được tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm người thân của CBCNV và CBCNV. Công tác tiêm chủng được thực hiện tại các Hệ thống tiêm chủng VNVC ở HCM.

 

                 

 

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người thân trong gia đình CBCNV khi chuyển sang giai đoạn bình thường mới, đặc biệt khi các cháu đi học trở lại, Lãnh đạo Công ty đã quyết định hỗ trợ tiêm vắc-xin ngừa cúm bằng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty. Đây hoạt động thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến sức khỏe của CB.CNV và người thân trong gia đình, giúp CB.CNV yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

 

Đánh giá
No

Công Nghệ Chính Nhân tổ chức tiêm ngừa cúm cho người thân CBCNV