Ai nói là Chính Nhân không có “Ngày nhà giáo Việt Nam”?

Ai nói là Chính Nhân không có “Ngày nhà giáo Vit Nam”? Ai nói môi trường văn phòng không có Thy, có Cô?

Tt c nhng người sn sàng truyn dy k năng, kiến thc cho người khác đu được xng đáng làm “Thy”!

Xin chúc nhng người “Thy”, người “Cô” đáng kính luôn sn sàng dn dt mi người đi đến bến b kiến thc ca Nguyên Kim – Chính Nhân mt ngày Nhà giáo VN tht ý nghĩa.

Và tt c chúng ta, hãy tri ân nhng người luôn ch dy, bo ban chúng ta t khi ta còn tm bé, t bài hc v lòng quen thuc, cho đến khi ta ln thit là ln, t có trách nhim vi cuc đi ta, ta vn không th trưởng thành được, vn luôn cn nhng người Thy như vy, dn dt ta đi đến mit mài thành công.

Cùng lng nghe tâm tư ca mt “cô hc trò bé bng” gi nhng li cm ơn, như li tri ân sâu sc đến người làm “Thy” ca gia đình Nguyên Kim – Chính Nhân chúng ta đ hiu rõ hơn ý nghĩa ngày l này nhé”

ược trích t li tri ân ca cô Trước gi Thy Tùng]

 

Trần Thảo

Đánh giá
No

Ai nói là Chính Nhân không có Ngày nhà giáo Việt Nam ?