Vận hành những công việc
quan trọng của doanh nghiệp cùng Windows Server 2022

Khám phá những cải tiến công nghệ mới
của Windows Server 2022 ngay

Khám phá ngay >

Bảo mật nhiều lớp nâng cao

Khả năng kết hợp với Azure

Nền tảng ứng dụng linh hoạt

Nâng cao vị thế bảo mật của
tổ chức bạn bắt đầu với
hệ điều hành

Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn sang Azure để đạt hiệu quả CNTT cao hơn

Trao quyền cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT với nền tảng ứng dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng đa dạng

Bảo mật dữ liệu tối ưu với những cải tiến về công nghệ trong Window Server 2022

Kết nối an toàn với các tài sản quan trọng của doanh nghiệp cùng cải tiến mới nhất về an ninh mạng như Windows Defender System Guard

Đơn giản hóa việc quản lý công nghệ thông tin và tăng cường bảo mật với Azure Automanage

Các bản cập nhật tự động trong ứng dụng giúp Windows Admin Center của bạn luôn được cập nhật

Tự động áp dụng các bản vá bảo mật cho các máy ảo Windows Server mới để bảo vệ khỏi mối đe dọa quan trọng

Tăng tốc hiện đại hóa các ứng dụng .NET với công cụ chứa mới trong Windows Admin Center.

Công nghệ cấp doanh nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp ở mọi quy mô

Các phiên bản Windows Server 2022

Đừng quên Giấy phép Truy cập Khách hàng của bạn

Client Access Licenses (CALs) khác với giấy phép phần mềm Windows Server. CAL cung cấp cho người dùng và thiết bị quyền truy cập hợp pháp vào máy chủ được cài đặt Windows Server 2022.

CAL người dùng: Một người dùng với thiết bị không giới hạn

CAL thiết bị: Một thiết bị không giới hạn người dùng

CAL bổ sung: Bắt buộc đối với chức năng máy chủ nâng cao

Liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về CALs >